з/п
Види навчанняОбсяг часу (кількість годин)Вартість, грн. без ПДВ за навчання 1-ї особи
1.Навчання працівників підприємств, установ, організацій та  населення за програмою прискореної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях в особливий період.10-16480,00-560,00
2.Проведення інструктажу з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях.240,00
3.Тренінг з відпрацювання дій в умовах надзвичайної ситуації.4-6100,00-120,00
4.Практична підготовка за планами підготовки та проведення спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту.4-16100,00-240,00
5.Навчання посадових осіб підприємств, установ та організацій з питань пожежної безпеки.16-24560,00
6.Пожежно-технічний мінімум з працівниками, що приймаються на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою.10-16480,00
7.Проведення інструктажу з питань пожежної безпеки.240,00
8.Протипожежні тренування.4-6100,00-120,00
9.Дистанційне навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб.16-24480,00

1. Навчання та інструктажі можуть провадитися як в учбових аудиторіях ТОВ «Центр цивільного захисту», так і безпосередньо на об’єктах Замовника в узгоджений та зручний для нього час.

2. Конкретна вартість навчання визначається обсягом навчального часу, складністю, віддаленістю об’єктів, необхідністю (за домовленістю) використання, засобів захисту, первинних засобів пожежогасіння, палива, витратних матерілів тощо.

3. За умови комплектування на об’єкті групи понад 20 (для спеціального навчання) та 50 осіб (для інструктажів) існує система гнучких знижок.

4. Програма прискореної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях в особливий період розроблена на виконання вимог Кодексу Цивільного захисту України та постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444. Навчальна програма визначає зміст і обсяг навчання, форми контролю знань працівників підприємств, установ та організацій, населення України щодо навчання способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій (НС), спричинених застосуванням засобів ураження в особливий період, що здійснюється підприємствами, установами та організаціями.
Програма передбачає:
- вивчення основних способів захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій з урахуванням специфіки робочих місць;
- оволодіння відомостями передбаченими планами реагування на НС, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об‘єктах підвищеної небезпеки;
- набуття практичних вмінь щодо користування засобами індивідуального і колективного захисту, первинними засобами пожежогасіння та сприяння проведенню рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації НС;
- оволодіння первинними навичками з надання домедичної допомоги постраждалим.

5. Програма навчання посадових осіб підприємств, установ та організацій України з питань пожежної безпеки визначає зміст і обсяг навчання, форми контролю знань посадових осіб з питань пожежної безпеки. Метою вивчення тем програми є формування у посадових осіб підприємств здатності до створення та впровадження організаційної системи забезпечення пожежної безпеки, підвищення загальних пожежно-технічних знань, навчання правилам пожежної безпеки, прийняття продуктивних рішень у сфері пожежної безпеки, з урахуванням особливостей своїх підприємств, а також досягнень науково-технічного прогресу, отримання знань та навичок щодо користування первинними засобами пожежогасіння та дій у разі виникнення пожежі.

6. Тренінги з відпрацювання дій в умовах надзвичайної ситуації.
Ситуаційні завдання для відпрацювання індивідуальних дій та дій у міні-групах щодо порядку користування засобами захисту та пожежогасіння, правил поведінки під час проведення евакуації, набуття сталих навичок з проведення серцево-легеневої реанімації.

7. Протипожежні тренування.
Організація гасіння пожежі на початковому етапі, набуття навичок застосування первинних засобів пожежогасіння, відпрацювання практичних дії з евакуації виробничого персоналу під час умовної пожежі. Взаємодія з пожежно-рятувальними підрозділами та медичним персоналом.

8. Практична підготовка за планами підготовки та проведення спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту. Відпрацювання загального алгоритму дій виробничого персоналу за сигналами оповіщення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації, аварії на суб'єкті господарювання відповідно до плану реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об‘єкті підвищеної небезпеки.